Isabelle Hällsjö

Allting börjar med tråden.

Med tillit till den utforskande processen bygger jag tredimensionella textila former och strukturer. Tråden och stickorna är mina främsta verktyg och uttrycksmedel. Mitt sätt att skulptera. Mitt språk.

Materialen är i huvudsak metall i olika dimensioner och lin som jag förbehandlar på olika sätt. Formaten varierar från kroppsnära till rumsliga objekt, gärna i samspel.

Det abstrakta formspråket färgas av berättelserna jag bär med mig – om havet och kvinnorna, hantverket och tiden. Jag undersöker kontrasterna, den oregelbundna regelbundenheten, det på samma gång starka och sköra.

Isabelle Hällsjö är utbildad vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet och lever och verkar längst ut på västra Orust.