Styrelse

Västra Götalandsregionen driver sex folkhögskolor. Vi är en del av det offentliga Sverige vilket är en garanti för att vi är religiöst och partipolitiskt neutrala.

Styrelsen

Alla regionens folkhögskolor har en gemensam politiskt vald styrelse, bestående av nio ledamöter och fem ersättare.

Ordförande

Mats Pilhem (V)
mats.pilhem@vgregion.se
telefon 070 - 536 32 92

Vice ordförande

Anna Sara Hansson Perslow (C)
annasara.perslow@centerpartiet.se

Ledamöter

Micaela Gillgren (S)
Anna Helgesson (S)
Johan Nordin (S)
Hans Schub (M)
Petter Åström (M)
Jeszy Piotr Kucier (SD)
Kenneth Arne Ingvar Carlsson (L)
Eva Ann-Mari Terngren (MP)

Ersättare

Carina Antonsson (S)
Alexandra Ward-Slotte (M), kontaktperson för Billströmska folkhögskolan
Vakant (SD)
Lena Jagers Bladini (V), kontaktperson för Billströmska folkhögskolan
Lars Klockkervold Landrö (KD)

Presidium

Mats Pilhem (V), ordförande 
Anna Sara Hansson Perslow (C), vice ordförande
Anders Ahlström, förvaltningschef

 

På styrelsens möten deltar även representanter från personal och deltagare. Dessa representanter har endast yttranderätt, inte rösträtt.