Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vård- och omsorgsutbildning

Ansökan till HT 23 öppnar i februari. Denna utbildning är till för dig som vill gå en yrkesutbildning inom en bransch där det råder personalbrist. Efterfrågan på vård- och omsorgspersonal väntas vara mycket stor under de närmaste åren och möjligheterna att arbeta såväl inom äldreomsorg, funktionshinder och sjukvård är goda. Efter att ha genomfört studierna med godkänt resultat har du de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta inom vård och omsorg på grundläggande nivå.


_______________________________________________________________

Mål

Utbildningens mål är att du efter godkända delkurser har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta inom vård och omsorg på grundläggande nivå.

Utbildningens innehåll

Utbildningen motsvarar Skolverkets och Vård- och omsorgscolleges gemensamma nationella yrkespaket. Yrkespaketet innehåller följande kurser.

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Vård och omsorg specialisering

Arbetssätt

Utbildningen består av lärarledd klassrumsundervisning i kombination med praktiska övningar, samt arbetsplatsförlagt lärande där du genomför praktik på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Längd

Utbildningen omfattar 2 läsår. 

CSN

Utbildningen är studiemedelsberättigad. 

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

Under förutsättning att du har klarat utbildningens alla kurser får du ett intyg och utbildningsbevis vid utbildningens slut. Intyget visar att du har uppnått kunskaper motsvarande innehållet i de gymnasiekurser som Skolverket och Vård- och omsorgscollege har beslutat ska gälla för utbildningen.

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande. Du behöver ha kunskaper i svenska eller motsvarande minst SVA-grund.

Ansökan & antagning

Ansökan gör du högst upp på denna sidan. Till ansökan ska du bifoga ditt slutbetyg från grundskolan, personbevis samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå vård- och omsorgsutbildningen.

Här kan du ladda ner antagningskriterier för utbildningen

Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:20