Vård- och omsorgsutbildning

Två undersköterskestudenter ler

Denna yrkesutbildning vänder sig till dig som vill, eller redan jobbar, med människor inom vård och omsorg.

Ansök här


Vård och omsorg

Kursen är till för dig som vill gå en utbildning för att kunna jobba med människor. Efterfrågan på vård- och omsorgspersonal väntas vara mycket god under de närmsta åren, möjligheten till arbete inom flera områden är därför mycket god. Efter genomförda studier med godkänt resultat har du de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska. Detta ger dig bland annat möjlighet att jobba inom äldreomsorg, sjukvård, psykiatri och inom omsorgen för personer med funktionsvariation.

Kurser

Utbildningen motsvarar Skolverkets och Vård- och omsorgscolleges gemensamma nationella yrkespaket. Yrkespaketet innehåller följande kurser.

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Vård- och omsorg, specialisering

Arbetstid och arbetssätt

Utbildningen omfattar två läsår (fyra terminer) och består av lärarledd klassrumsundervisning i kombination med praktiska övningar, samt arbetsplatsförlagt lärande. Varje termin ingår fyra veckors praktik inom olika verksamheter för vård och omsorg.

Intyg och utbildningsbevis efter avslutad kurs

När kursen är slut får du ett intyg om genomgången folkhögskolekurs. Under förutsättning att du klarat utbildningens alla kurser får du även ett diplom som visar att du är certifierad undersköterska. Detta diplom är ett VOC-diplom (Vård- och omsorgscollege-diplom).

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande. Du behöver ha kunskaper i svenska eller motsvarande minst SVA-grund.

Ansökan och antagning

Ansökan gör du via länken på denna sida. Till ansökan ska du bifoga ditt slutbetyg från grundskolan, (och gymnasiebetyg om du har), personbevis samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå vård- och omsorgsutbildningen.

Här kan du ladda ner antagningskriterier för utbildningen

Internat

Du kan bo på skolan. Vi har ett stort internat med 96 rum, varje rum har efen dusch och toalett. Internatet har trivsamma gemensamhetsutrymmen. I skolans matsal serveras fruksot och lunch under skoldagarna. På kvällar, helger och lov ordnar du själv mathållnignen tillsammans med dina korridorsgrannar. Läs mer om internatet här.

CSN

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

 

Bo på vårt mysiga internat

Du som studerar på Billströmska har möjlighet att bo på skolan. Alla rum har egen dusch och toalett. Kök och vardagsrum delar de som bor tillsamans i korridoren. Frukost och lunch ingår i internatavgiften.

Anna Robertsson Petersén

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer

Kontor: 0304 - 67 65 81
Har du frågor om utbildningen -välkommen att kontakta mig!