Startsida för Billströmska folkhögskolan

tre deltagare jobbar vid datorer utomhus

Allmän kurs

Allmän kurs är till för dig som vill ta upp dina studier. Tillsammans jobbar vi för att du ska nå dina mål. Vi har engagerade lärare, en lugn skolmiljö i mindre klasser, arbetar ofta ämnesöverskridande och gör flera studieresor/besök per läsår. Kursen ger dig möjlighet att läsa vidare på yrkeshögskola eller universitet.

Allmän kurs - konst och uttryck

Denna kurs är till för dig som vill ta upp dina studier samtidigt som du kan utveckla ditt konstnärliga uttryck. Vi arbetar med kommunikation genom konst, formgivning med bildskapande som uttrycksmedel. Du läser ämnen som kan leda till behörighet samtidigt som du har en tredjedel estetiska timmar på ditt schema.

Leende tjej som sitter med en gitarr

Allmän kurs - musik

Allmän kurs Musik är till för dig som vill ta upp dina studier samtidigt som du får möjlighet att spela med andra. Tillsammans jobbar vi för att du ska nå dina mål med fokus på både gruppkänsla och individuell utveckling. Kursen har sina egna konserter och vi arbetar ofta i projektform där kärnämnes- och musikstudier slås samman.

Naturvetenskapligt basår

Naturvetenskapligt basår är en kurs för dig som är intresserad av naturvetenskap och vill öka dina möjligheter att studera vidare på högskola eller universitet inom exempelvis medicin, teknik eller naturvetenskap. Efter avslutade studier på det Naturvetenskapliga basåret har du möjlighet att söka utbildningar som kan leda till yrken som exempelvis läkare, ingenjör eller veterinär.

Musiklinjen

Musiklinjen fokuserar på ensemblespel med genrebredd inom jazz/pop/rock. Den är till för dig som vill utveckla dina musikaliska färdigheter i syfte att söka högre musikutbildning eller för att berika ditt fritidsmusicerande. Att plugga, öva, spela och bo tillsammans erbjuder stora möjligheter till både musikalisk och personlig utveckling.

En man syns framifrån och ler. En kvinna syns bakifrån. Undersköterskor.

Vård- och omsorgsutbildning

Denna yrkesutbildning vänder sig till dig som vill, eller redan jobbar med människor inom vård och omsorg. Efter studierna har du de praktiska och teoretiska kunskaperna som krävs för att arbeta som undersköterska. Yrkesområdena är många t.ex. äldreomsorg, sjukvård, psykiatri och inom omsorgen för personer med funktionsvariation.

två deltagare i växthuset

Helhetslyftet - gröna näringar

Den här kursen vänder sig framförallt till dig som har ett annat språk än svenska som modersmål. Teori och praktiskt arbete varvas genom hela utbildningen. Du studerar svenska och samhällsorienterande ämnen på din nivå. I och runt skolans växthus arbetar du praktiskt och får grundläggande kunskaper om odling och trädgårdsskötsel.

Instagram

Följ oss på gärna på Instagram. Där kan du se vad som händer på skolan, få bra koll på vår vardag, se våra lokaler, läsa deltagarberättelser med mera.