Avgifter och kostnader under studietiden

Serviceavgift

Varje termin tas en så kallad serviceavgift ut. Avgiften är 1700 kr och där ingår: förmiddagsfika varje skoldag, några festliga måltider under kurstiden, wifi, tillgång till Office 365, olycksfallsförsäkring, samt visst studiematerial. 

Undervisning

Undervisningen är avgiftsfri.

Internatavgift

För den som önskar bo på skolan tas en internatavgift ut för kost och logi. Internatavgiften faktureras varje månad, fyra gånger under höstterminen och fem gånger under vårterminen.

Att bo i ett av våra elevhem kostar 4 900 kr per månad. 
I priset ingår logi, frukost och lunch fem dagar per vecka (ej på lov eller helgdagar). Kvällsmat lagar du själv eller tillsammans med dina kamrater i köken på internatet.

Höstterminen 2023 är kostnaden 19 600 :-
Vårterminen 2024 är kostnaden 24 500:-

Läromedel 

Du får betala för de läromedel (böcker, material mm.) som kursen kräver.

Studieresor

Studieresor kan generera en kostnad för dig.