Covid & strikkesymposiet

Uppdaterad 8 januari 2022. See information in English below.

Nordisk Strikkesymposium arbetar med trygghet och säkerhet på grund av Covid-19

Vi vill att du som deltar eller arbetar på symposiet skall känna dig trygg. Vårt arbete pågår ständigt och vi anpassar oss efter de rådande rekommendationerna i samhället. Detta dokument uppdateras kontinuerligt efter myndigheternas direktiv. Se datum i rubrikraden ovan.  

Här är några exempel på åtgärder vi genomför för att vi skall kunna genomföra sticksymposieveckan på ett så säkert sätt som möjligt.

• Handsprit finns tillgänglig i alla undervisningslokaler samt i matsal och föreläsningslokaler.

• Innan symposiet gör vi en genomgång av varje lokal som skall användas och avgör hur många personer som kan vara där.

• En del av aktiviteterna genomförs utomhus i skolans vackra trädgård.

• Vi rekommenderar alla som kommer till symposiet att de skall vara vaccinerade med de vaccinationer som erbjuds deras åldersgrupp.

• Om någon känner symptom skall denne inte delta i gemensamma aktiviteter. Under symposietiden finns en kontaktperson på skolan som kan hjälpa till i sådana här situationer.

Anna Josefsson
För Billströmska folkhögskolan


_____________________________________________________

Januari 8 2022
Nordisk Strikkesymposium is working with the situation of Covid-19

We want the participants and those who work during the Nordic knitting symposium to feel safe. Our work in this matter is ongoing and we adjust to the recommendations given in our society daily. We hope and beleive that it will be safe to travel in thesummer of 2022 ant that we can hold the symposium. Below you find some of the adjustments we have made to plan as safe a symposium as possible. Please note that this information is revised as we have new advice from authorities. You will allways find the latest version of this document here on the symposium homepage

• All participants of the symposium are given single rooms with their own bathroom. We do not offer double rooms

• Hand alcohol is provided in all rooms where we assembly or have workshops and also in the restaurant.

• Before the symposium we will go through every room which is going to be used for teaching and other activities and decide how many students it can hold.

• Some of the activities will be held outdoors in the beautiful garden of the school


• We recommend all participants to have taken the vaccinations against Covid , the amount of doses which are recommended for their age group .

• If any participant or person working during the symposium has any symptoms which can be associated with covid they cannot participate in the activities of the symposium. During the Symposium we will have a phone number to call and there will be staff to help and guide the participant in this unfortunate situation .

 

Anna Josefsson
Representing Billströmska folkhögskolan