Antagningsprinciper

Principerna för antagning skiljer sig mellan våra allmänna kurser och särskilda kurser.

Ansökningshandlingar till våra kurser hittar du här

Antagningsprinciper Allmän kurs

Vid antagning prioriteras de som redan studerar vid någon av skolans kurser och som fullföljt studierna enligt studieplan. Vi eftersträvar mångfald och prioriterar de med kort utbildning. Motivation till folkhögskolestudier samt förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen vägs in vid urvalet.

Sökande med störst behov av studier på folkhögskola prioriteras. Med störst behov menar vi sökande som inte har slutförda grundskole- och/eller gymnasiestudier och som har behov av att ändra inriktning i livet, eller som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

Sökande ska vara 18 år (eller fylla 18 under det år som kursen startar) och ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen. Rektor fattar beslut om antagning.

Antagningsprinciper Musiklinjen

Till Musiklinjen sker antagning baserade på antagningsprov, praktiska och teoretiska. Läs mer om detta här