Personal

körsbärsblom

Välkommen att kontakta oss.

Rektorer

Peter Bäcklund, rektor
072 141 65 71
peter.backlund@vgregion.se
 
Kerstin Andersson, biträdande rektor
070 020 62 03
kerstin.andersson@vgregion.se
 
Christian Petersén, biträdande rektor
076 133 34 52
christian.petersen@vgregion.se
 

Administration

Anna Robertsson Petersén, administrativ koordinator och SYV
070 020 67 64
anna.robertsson.petersen@vgregion.se
 
Annelie Hansson, administrativ koordinator
070 081 65 39
annelie.hansson@vgregion.se
 
Anette Gustafsson, administrativ koordinator
070 269 48 82
anette.gustafsson@vgregion.se
 

Studievägledning

Anna Robertsson Petersén, administrativ koordinator och SYV
070 020 67 64
anna.robertsson.petersen@vgregion.se

Kurator

Lena Thörner, kurator
072 171 66 52
lena.thorner@vgregion.se
 
 
 

Pedagogisk personal

Amanda Bruce

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Anna Josefsson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Anna Robertsson Petersén

Koordinator

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 81

Anna Sjunnesson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Anna Sonesson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Annika Johansson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

August Larsson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Christian Petersén

Rektor biträdande

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Johanna Olsson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Joona Toivanen

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Lena Thörner

Kurator

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Lisa Jakobsson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Magdalena Höglund Dahl

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Malin Andersson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Marika Stark

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Mattias Bäckman

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Niclas Malmberg

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Niklas Hugosson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Petra Aronsson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Sunniva Nilsson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Ulrika Johansson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Vivi Otterberg

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Ylva Karlsson

Lärare/folkh sem

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Kök & lokalvård

Anette Gustafsson

Internatförest

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Annika Gyllebrink

Kock/kokerska

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Annika Pilmalm

Kock/kokerska

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Karin Aronsson

Kock/kokerska

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Thu Sörensson

Kock/kokerska

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Vaktmästare

Andréas Hansson

Vaktmästare

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Dhurim Shaqe

Vaktmästare

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Lokalvård

Abd Alokla

Tjänstgöring enligt

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Cristina Merthen

Lokalvårdare

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Nermina Gobec

Lokalvårdare

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70

Tina Levinsson

Lokalvårdare

Telefon

Kontor: 0304 - 67 65 70