Allmän kurs - musik

Allmän kurs - Musik

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande behörighet från gymnasiet och vill kombinera dina ämnesstudier med musik. Vi har ett fint musikhus som du har tillgång till efter skoltid.

Ansök här

Allmän kurs -musik

På allmän kurs med inriktning musik läser du gymnasiegemensamma ämnen för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Du får också möjlighet att spela olika instrument och genrer tillsammans med dina klasskompisar. Klassen delas in i ensembler. Vi jobbar i projektform och har ca två konserter per termin plus eventuella mindra uppspel. Inga musikförkunskaper krävs.

Kurser

Du som läser Allmän kurs -musik ges möjlighet att läsa in din grundläggande behörighet:

 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Du har dessutom ämnet Musik, läs mer om detta nedan.

Utöver dessa kurser har du möjlighet att läsa:

 • Engelska 7
 • Historia 1a2, 2a
 • Matematik 2a, b, c, 3a, b, c och 4
 • Naturkunskap 1a2, 2
 • Samhällskunskap 1a2, 2
 • Religionskunskap 2

Det finns dessutom möjlighet att välja valbar kurs, så som odla, bollsport, filmklubb, textil eller bild. (Valbara kurser varierar från termin till termin.)

Ämnet Musik

Sex lektioner i veckan arbetar vi med musik på olika sätt. Ensemblespel utgör kärnan i musikundervisningen. Andra delar av musikämnet är musikteori och gehör, där går vi igenom grundläggande teori som är bra att ha i ditt musicerande. I Musik och samhälle diskuterar vi musikens roll i samhället. 

Arbetstid

Heltidsstudier omfattar minst 20 lektionstimmar per vecka. Dessa är vanligen mellan 8.30.15.30. Att studera på Billströmska folkhögskolan innebär att du måste nävara vid alla lektioner och gemensamma aktiviteter. Detta är en viktig förutsättning för att kunna genomföra kursen.

Internat

Du kan bo på skolan. Vi har ett stort internat med 96 rum, varje rum har egen dusch och toalett. Internatet har trivsamma gemensamhetsutrymmen. I skolans matsal serveras frukost och lunch under skoldagarana. På kvällar, helger och lov ordnar du själv mathållningen tillsammans med dina korridorsgrannar. Läs mer om internatet här.

Terminsstart

Skolan har terminsstart på allmän kurs två gånger per år, i augusti och januari. Du kan alltså söka till skolan vid två tillfällen.

CSN

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

internat med böcker på skrivbord

Bo på vårt mysiga internat

Du som studerar på Billströmska har möjlighet att bo på skolan. Alla rum har egen dusch och toalett. Kök och vardagsrum delar ni som bor tillsammans i korridoren. Frukost och lunch på skoldagar ingår i internatavgiften.

Anna Robertsson Petersén

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer

Kontor: 0304 - 67 65 81
Har du frågor om kursen, framtida studier eller undrar hur du söker till skolan -välkommen att höra av dig till mig!

Johanna Olsson

Klassföreståndare för Allmän kurs -musik, undervisar bl a i svenska, samhällskunskap och historia.

Mattias Bäckman

Klassföreståndare för Allmän kurs -musik, undervisar i musik.