Helhetslyftet - gröna näringar

Den här kursen vänder sig framförallt till dig som har ett annat språk än svenska som modersmål.

Teori och praktiskt arbete varvas genom hela utbildningen. Du studerar svenska och samhällsorienterande ämnen på din nivå. I och runt skolans växthus arbetar du praktiskt och får grundläggande kunskaper om odling och trädgårdsskötsel. Du får också möjlighet att prova på hantverksmässig livsmedelsförädling, till exempel honungsberedning, att göra sylt och marmelad och att musta äpplen.

Om möjligheten finns kommer du också erbjudas praktik utanför skolan.

Förutom de ämnen som ingår i utbildningen deltar du också i skolans gemensamma aktiviteter och kan läsa något av våra tillvalsämnen.
Utbildningen är på heltid och pågår under ett läsår, från januari till december. Heltidsstudier omfattar minst 20 lektionstimmar per vecka. Dessa läggs vanligen mellan 08.30 och 15.30. Att studera på Billströmska folkhögskolan innebär att man måste närvara vid alla lektioner och gemensamma aktiviteter. Detta är en mycket viktig förutsättning för att kunna genomföra kursen.

Syftet med kursen är att du ska stärka dina språkkunskaper och dina kunskaper om det svenska samhället. Du ska också få grundläggande yrkeskunskaper inom trädgårdsskötsel, odling och livsmedelsförädling. Kursen ska fungera som ett förberedande jobbspår och ge dig möjlighet att ta nästa steg mot utbildning och arbete.


Ämnen som ingår i kursen
Svenska
Samhällsorienterande ämnen
Trädgårdsodling och skötsel
Livsmedelsförädling
Hälsa

Kostnader
Undervisningen är avgiftsfri, men du betalar för dina läromedel.

Varje termin tas en så kallad serviceavgift ut. Avgiften är 1700 kr och där ingår: förmiddagsfika varje skoldag, några festliga måltider under kurstiden, wifi, tillgång till Office 365, olycksfallsförsäkring, samt visst studiematerial.

Helhetslyftet
Kursen ingår i projektet Helhetslyftet, som till stor del finansieras av EU genom asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att förstärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället.

Läs mer om helhetslyftet här!Logo VGR Folkhögskolor och EU