Historik

Borgmästaren äppelträd i blom gulgrön tyllgardin fladdrar ut

Billströmska folkhögskolan startade 1876 och tillkom genom en donation av Lars Billström, född på Tjörn år 1800, sedermera borgmästare i Lund och liberal riksdagsman. Fadern drev ett sillsalteri och trankokeri och noteras bör att vid sekelskiftet "gick sillen till" i stora mängder, varför familjen blev ekonomiskt mycket välbeställd.

I sitt riksdagsarbete kom Billström dels att få medverka till lagen om allmän skolgång 1842, dels upplösningen av ståndsriksdagen med övergång till 1865/66 års riksdagsordning med tvåkammarsystemet - ett viktigt led i landets demokratisering.

I grannlandet Danmark hade folkbildningstanken genom Grundtvig resulterat i tillkomsten av folkhögskolor och helt naturligt fick företeelsen först nedslag i det närbelägna Skåne. Önnestads folkhögskola i Kristianstad är den äldsta och därefter kom Hvilans folkhögskola i Åkarp mellan Lund och Malmö. Bekantskapen med denna och dess verksamhet tilltalade Billström. Han lånade ritningarna till Hvilans huvudbyggnad, köpte in båtmanshållshemmanet Tyft mitt på Tjörn (placering ut med kusten var ej attraktiv på den tiden) och lät uppföra Billströmskas huvudbyggnad (identisk med Hvilans), färdig att tas i bruk hösten 1876. Ett belopp för driften donerades också.

Billström hade så omsatt folkhögskoletanken på sin hemö Tjörn. Avsikten var här liksom för övriga folkhögskolor att landsbygdens ungdom efter folkskolestudier skulle kunna få "redskap" att dels under vinterhalvåret förkovra sig i smide och träslöjd till gagn för jordbruket, dels förbereda sig för deltagandet i landets demokratiseringsprocess.

Skolan fyllde 125 år 2001. Vid starten var de 20 eleverna från Tjörn och Orust. Idag är kursinnehållet sådant att vi kan notera en internationell studerandekår. Den ryms inom allmän kurs, allmänna kurser med inriktning på textil - musik - akvarell, invandrarlinje, nautisk linje och musiklinje. Sommarkurserna är främst inriktade på estetiska ämnen, landskapskurser samt svenska språket och litteraturen för utländska studenter och lärare.

Rolf Wallgren, fd rektor