Bettina Wingolf

Bettina Wingolf

”Författande trä-och-tagelslöjdare med stort intresse för kulturhistoria”

Hos tagelslöjdare Bettina Wingolf kan du prova på att spinna tagel med en galning, spinnkrok eller enkel krok.

Utställningen som ligger till grund för boken "Tagel- en annorlunda hästbok” kommer att finnas på plats.

Bettinas hemsida: 

pinnplockerskan

Publikationer: 

TAGEL-en annorlunda hästbok –

är en kulturhistorisk dokumentation om tagel, som material, från självhushållningens tid fram till nutid. Jag har tillverkat nya föremål efter gamla förlagor och jag har använt mig av många gamla tekniker och ovanliga redskap.