Sjukanmälan

Sjukfrånvaro skall anmälas för varje ny frånvarodag till expeditionen.

Det är viktigt att du meddelar skolan om du blivit sjuk. Vi behöver veta detta för att kunna registrera din frånvaro korrekt. Vi vill gärna prata med dig och ber dig därför ringa mellan 07.30 - 08.30. Numret är 0304-67 65 70.

Försäkringskassan

Du ska själv kontakta Försäkringskassan och meddela att du är sjuk. Gå in på Försäkringskassan hemsida och läs vad som gäller när du är studerande och blir sjuk. Är du sjuk mer än en vecka är det viktigt att du skaffar läkarintyg. Vid längre sjukdom undviker du problem med CSN och ditt studiemedel om du kan visa läkarintyg för din frånvaro. Du kan annars få problem att söka studiemedel igen.

CSN

Vid vård av sjukt barn (VAB) ska du anmäla detta till CSN. Då räknas inte de dagarna in i det totala antalet veckor du haft studiemedel. Läs mer om anmälan av vård av sjukt barn på CSNs hemsida.