Studeranderätt

Vgr-folkhögkolorna har en gemensam studeranderättslig standard. Följ länken nedan och läs mer om vad som gäller vid antagning, intyg, avgifter, inflytande, disciplinära åtgärder, drogpolicy med mera.

Studeranderätt

Trivselregler vid Billströmska folkhögskolan

1. Uppträdandet på skolan samt på elevhemmen skall vara sådant att det inte upplevs som störande av vare sig studerande eller personal.

2. Närvaro vid skolans undervisning (lektioner och andra studieaktiviteter som ingår i kursen) är obligatorisk.

3. Skyldighet föreligger att införskaffa det studiematerial som undervisningen kräver.

4. Billströmska folkhögskolan har en alkoholfri policy. Alkoholförtäring och -förvaring i allmänna utrymmen är inte tillåten.

Deltagare informeras om skolans oro för möjligheten att bedriva studier. Detta sker i en upptrappning av tre steg genom:
1. Samtal med deltagare om orsaken till oro 
2. Skriftlig varning av deltagare om orsaken till oro 
3. Skriftligt besked om avskiljning/avstängning av deltagaren och orsak till avskiljning/avstängning

5. När det gäller narkotika är lagstiftningen tydlig. Det är förbjudet. Brott kommer att polisanmälas. Användning av narkotika leder till avstängning från studier och internatplats och kan leda till varaktig avskiljning vilket leder till att deltagaren mister sin studieplats.