Hanna Bäckström

Hanna forskar om mönster för stickning och virkning!

Jag är doktor i Textilvetenskap vid Uppsala universitet, och har haft glädjen att forska om utgivningen av mönsterförlagor för stickning och virkning på 1800-talet. 

Våren 2021 disputerade jag med avhandlingen Förmedling av mönsterförlagor för stickning och virkning. Medierna, marknaden och målgruppen i Sverige vid 1800-talets mitt. Ett intresse för 1800-talets mode och kläder, historiskt återskapande och teaterkostym gjorde att jag sökte mig till Uppsala universitets textilhistoriska kurser. Där upptäckte jag hur spännande det är att forska om stickningens historia, och hur mycket som finns kvar att upptäcka och förklara.

Med en gymnasial skräddarutbildning och ett år stickning på Sätergläntan i bagaget använder jag mig av mina praktiska textila erfarenheter i min forskning för att tolka historiska källor. I avhandlingsarbetet testade jag bland annat att sticka och virka efter instruktioner från 1840-talet. Det gav mig insikter i hur den tidens stick- och virkmanualer var utformade som jag inte hade fått om jag endast hade läst dem.