Vårt rika textila kulturarv, om folkdräkter från Tjörn

Skräddaren Gjert Alenhall berättar om dräkter funna på Tjörn och sitt arbete med att återskapa dem.

I tjörns Hembygsmuseums samlingar finns många textila föremål. Museet är rikt på vävnader och visar tradition och historia på ön. 

Gjert kommer att prata om Tjörndräkten och dess historia. Vi kommer även att titta på en del av de originalplagg som ligger till grund för dräkten.