Maria Gullberg, Virkad mönstermagi!

Bild inför sticksymposium 2022 på Billströmska folkhögskolan

Textilformgivare Maria Gullberg gjorde sitt examensarbete på Konstfack 1989 i virkning och har sedan dess utvecklat en rad tekniker och experimenterat fram nya och spännande strukturer och mönster, ofta i ett stramt grafiskt formspråk.

Hon tilldelades 2019 Barbro Wingstrands stipendium på 100 000 kr för sitt mångåriga arbete med att utforska och förnya virkningen.

Maria har visat hur en handarbetsteknik som saknade status hade potential att utvecklas på ett konstnärligt och formmässigt intressant sätt. Hon är verksam som formgivare och inspiratör, ofta i samarbete med Hemslöjden och hon anlitas återkommande som lärare. Därmed har hon ökat virkningens relevans i vår samtid och främjat dess fortsatta utveckling. Hennes passion för och hennes böcker om virkning har inspirerat många.

 

MOTIVATION FOR SCHOLARSHIP

Textile designer Maria Gullberg did her thesis at Konstfack in 1989 and has since developed a number of techniques and experimented with new and exciting structures and designs, often in a strict graphic design language. She is awarded a Barbro Wingstrand scholarship of SEK 100,000 for her many years of work exploring and renewing the crochet.

Maria has shown how a craftsmanship technique that lacked status had the potential to develop in an artistically and formally interesting way. She is active as a designer and inspirer, often in collaboration with Hemslöjden and she is regularly employed as a teacher. In doing so, she has increased the relevance of the timber in our day and promoted its continued development. Her passion for and her books on crochet has inspired many.

Se mer på Marias Instagramkonto:  @maria_gullberg