Mönsterutgivning på 1800-talet Hanna Bäckström

Utgivningen av mönsterförlagor för stickning och virkning under 1800-talets första hälft och mitt.

På 1840-talet gavs de första manualerna för stickning och virkning ut på svenska. I små häften med färgglada pappersomslag spreds instruktioner för bl.a. börsar i silke, spetsar och barnmössor i tunt bomullsgarn. I Hannas avhandlingsarbete har hon undersökt hur en marknad för tryckta mönsterförlagor för stickning och virkning utvecklades under 1800-talets första hälft och mitt. Hon kommer att berätta om hur utgivningen av stick- och virmönster förändrades över tid, och vad detta innebar för dem som virkade och stickade på 1800-talet.

The publication of patterns for knitting and crochet in the first half and middle of the 19th century. In the 1840ies the first manuals for knitting and crochet were issued in Swedish. In small booklets with colourful wrappers, instructions for how to knit purses in silk, white cotton lace, caps for babies, et. c., were spread. In Hannas PhD thesis she has investigated how a market for printed patterns for knitting and crochet developed in the first half and middle of the 19th century. She will talk about how the publication of patterns for knitting and crochet changed over time, and what that meant for the knitters and crocheters of that time.