Stickkunskaper som överlevnadsfaktor Marita Jönsson

Bild inför sticksymposium 2022 på Billströmska folkhögskolan

Halland var krigsskådeplats under flera hundra år. Landskapet och befolkningen plundrades av ömsom stora svenska kringshärar, ömsom av danska och norska härar.

Även om man ägde en mindre egendom, var jorden karg och det gällde att vara uppfinningsrik. När krigen började lugna ner sej i slutet på 1600-talet, räddade sannolikt flinka fingrar som kunde sticka, många familjer från svält och flykt.