Undersökningen av frånvarons materialitet.

Hur kan jag väva det som inte finns? Vilka material och färger kan användas för att beteckna frånvaro? I mitt senaste och just nu pågående projekt, utgår jag från några av de bilder som utgör Lilli Zickermans studiesamling. Det är en inventering gjord under nittonhundratalets början av svensk allmogetextil. Den består av cirka 12 000 svartvita fotografier, varav de flesta är, till viss del, handkolorerade för att ge information om den ursprungliga färgen. Många av fotografierna visar textiler med hål och nötningar, spår av mänsklig närvaro och liv. Jag tar bilderna av nötta textiler och återväver dem i en digital jacquardvävstol. Men jag vill inte att mina vävar ska ha några hål, så vad kan jag fylla ut dem med? Jag berättar om digital vävning, min konstnärliga process och försöket att fylla ett okänt tomrum med ny mening.