Gemensamma aktiviteter mm

Här kan du läsa mer om de aktiviteter som äger rum under symposiet. Det kan vara större workshops, Studiebesök eller utställningar. Dessa aktiviteter behöver man inte välja, alla som kommer till symposiet får vara med om dem.