Lärare

fyrhändigt pianospelande

Undervisande lärare på musiklinjen

Mattias Bäckman, ensemble
David Eckerstein, ensemble, musik och samhälle
Julia Eckerstein, tjänstledig
Johan Ekeberg, gitarr och ensemble
Michael Edlund, trummor
Niklas Hugosson, klassföreståndare, piano, gehör och musikteori, ensemble, musikteknik
Lisa Jacobsson, klassföreståndare, klass, inför sök
Klara Lannsjö, trumpet 
Erik Martinsson, trombon
Christian Petersén, sång, ensemble, kör, klass
Viktor Reuter, bas
Joona Toivanen, klassföreståndare, piano, gehör och musikteori, ensemble, klass 
Orfeus Wärdig Tsoukalas, saxofon
Malin Wättring, föräldraledig

Gästlärare och workshops tillkommer.