Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Antagning till Musiklinjen

sångerska


Ansökan till musiklinjen för start höstterminen 2020 är nu stängd. 
_______________________________________________________________________________

Antagningsprov

Antagningarna/provspelningarna till Musiklinjen 2020-2021 kommer att ske 21-29 april 2020.

Antagningen består av tre prov; individuellt prov (huvudinstrument), skrifligt gehörs- och teoriprov samt ett lektionsprov. Antagningen baseras på ditt musicerande på ditt huvudinstrument. Vi prioriterar hellre att höra mer på huvudinstrument än på eventuellt biinstrument.

1. Individuellt prov, huvudinstrument (15-20 min) 


:: Jazz-/pop-/rockinstrumentalister

Var förberedd att spela tre stycken tillsammans med vår kompgrupp:

1) Låt vald ur listan med valbara låtar. Lista och noter skickas ut en vecka efter sista ansökningsdatum.
2) Ytterligare en låt vald ur listan, men som är annorlunda än den första vad gäller karaktär och uttryck, men ej nödvändigtvis av en annan genre.
3) Obligatorisk låt. Not skickas ut med kallelsen till antagningsprovet.

Juryn kan komma att lyssna på en, två eller tre av styckena.

Praktiskt gehörsprov, avistauppgift och intervjufrågor kan tillkomma under detta prov.

:: Klassisk instrumentalist
Var förberedd att spela tre stycken. Behöver du ackompanjemang så erbjuder vi pianist.

1) Eget valt stycke.
2) Eget valt stycke som är annorlunda än det första vad gäller karaktär och uttryck, men ej nödvändigtvis ur en annan genre.
3) Eget valt stycke som ska visa en genremässig breddning gentemot de första styckena (om detta ej är gjort)

Juryn kan komma att lyssna på en, två eller tre av styckena.

Under sökningsdagen kommer du att få göra en kortare instuderingsuppgift tillsammans med några av musiklinjens deltagare som kommer att spelas upp för juryn.

Praktiskt gehörsprov och intervjufrågor kan tillkomma under detta prov.


:: Jazz-/pop-/rocksångare
Var förberedd att sjunga fyra sånger:

1) Låt vald ur listan för sångare. Framförs med vår pianist. Lista och noter skickas ut en vecka efter sista ansökningsdatum. 
2) Egen vald sång som är annorlunda än den första vad gäller karaktär och uttryck, men ej nödvändigtvis ur en annan genre. Framförs med vår pianist.
3) Egen vald sång, som du som sökande kompar själv eller sjunger a capella.
4) Obligatorisk sång (not skickas ut med kallelsen till antagningsprovet).

Juryn kan komma att lyssna på en, två, tre eller alla fyra sånger.

Sångarnas individuella prov sker utan mikrofon oavsett vilken/vilka genrer du söker på.

Sångprovet börjar alltid med de sånger som pianisten kompar.


:: Klassisk sångare
Var förberedd att sjunga fyra sånger:

1) Egen vald sång som framförs med vår pianist.
2) Egen vald sång som är annorlunda än den första vad gäller karaktär och uttryck, men ej nödvändigtvis ur en annan genre. Även denna framförs med vår pianist.
3) Egen vald sång, som du som sökande kompar själv eller sjunger a capella.
4) Obligatorisk sång (not skickas ut med kallelsen till antagningsprovet).

Juryn kan komma att lyssna på en, två, tre eller alla fyra sånger.

Sångprovet börjar alltid med de sånger som pianisten kompar.

2. Skriftligt gehörs- och teoriprov (60 min)

Gehörsdelen innebär att komplettera rytmer, melodier och ackordföljder i en notbild med utgångspunkt från en inspelad förlaga. Den teoretiska delen omfattar musiklära, harmonisk analys och enklare arrangering.

Detta prov är i första hand diagnostiskt och av mindre betydelse för antagning, annat än för den som visar sig helt sakna förkunskaper på detta område.

3. Lektionsprov (60 min)

Du medverkar (utan ditt instrument) i en musiklektion tillsammans med övriga sökande. Detta prov behöver du inte förbereda hemma.

Antagningsbesked

Högst två veckor efter antagningsprovet kan du på vår hemsida läsa namnen på antagna och reserver:
Antagen: Erbjudande om en plats på linjen.
Reservplats: Antagningsbar, men plats på linjen saknas, kan omvandlas till antagningsbesked fram till två veckor efter terminsstart.

Finns ditt namn inte med är du ej antagen. Detta kan bero på att tillräckliga förkunskaper saknas eller placering så långt ner på reservlistan att antagning inte kan bli aktuell.

Har du frågor kring din ansökan? Kontakta oss:

musik.billstromska@vgregion.se
Christian Petersén 076-133 34 52
Joona Toivanen 073-5686672


Senast uppdaterad: 2020-06-18 10:44