Kursbeskrivning

gitarrist och basist med feeling

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina musikaliska färdigheter i syfte att söka högre musikutbildning eller för att berika ditt fritidsmusicerande.

Musiklinjen

Kursen har stort fokus på ensemblespel, där finns många förutsättningar att utvecklas på sitt huvudinstrument tillsammans med andra. Ensemblerna har flera ensemblelektioner i veckan med olika lärare.

Största delen av läsåret arbetar vi med ett löpande schema där undervisningen bedrivs i helklass, ensembler, i mindre grupper. Instrumentlektioner ges individuellt. Vissa veckor bryter vi schemat och jobbar i projektform, t ex inför turné, konsertveckor och sökningar till skolan.

Kurser

Huvudinstrument: Undervisningen bedrivs vanligtvis på skolan, men lärare kan också anvisas på närliggande ort som exempelvis Göteborg. I detta fall betalar skolan din resa.

Biinstrument: Företrädesvis piano, sång eller gitarr.

Ensemblespel:
Du spelar i en fast ensemble. Projektvis spelar du även i större eller mindre ensembler och fokus ligger på genremässig bredd.

Klass:
Undervisning i helklass i interpretation, scenisk beredskap och framställning, övningsteknik, förberedelser inför sökningar till högre musikutbildning, branschkunskap, projekt m.m.

Musikteori och gehörslära:
Musiklära, analys, harmonilära, arrangering, gehörsträning och komposition. Undervisningen bedrivs nivågrupperad i grupper om max 7 deltagare.

Kör:
(HT) Vi sjunger blandad repertoar.

Musik och samhälle:
En kurs som tar upp historiska och samtida samhälleliga aspekter av musik.

P2:
Specialprojekt för åk 2.

Tillvalsämnen

Musikteknik: Grundläggande moment i notskrivningsprogram, mixning, liveljud mm.

Inför sök:
 (VT) Teoretiska och praktiska förberedelser inför att söka högre musikutbildningar.

Kurstider

Musiklinjen är ett- eller tvåårig där varje läsår omfattar 35 veckors heltidsstudier från slutet av augusti till slutet av maj. Deltagarna bor på skolans internat med tillgång till musikhusets övningsrum och replokaler. 

Efter avslutad kurs

Många av våra deltagare söker sig efter avslutade studier vidare till musikhögskola eller liknande. Sandra Wettergren, fd deltagare på musiklinjen och numera musiklärare i sång och cello, skriver: "Billströmska var en milstolpe, avgörande för hur min framtid kom att bli på många plan. Vi spelade otroligt mycket tillsammans, vi musicerade dag som natt, helg som vardag, bara för att det var kul, inte för att vi var tvungna! På folkhögskolan blev jag översköljd av fantastisk musik som sitter kvar än idag. Som komplement till den utmanande klassiska repertoaren sjöng jag även andra genrer på Billströmska, detta blev sen min styrka genom musiklärarutbildningen."

Intyg och utbildningsbevis efter avslutad kurs

Intyg om genomgången folkhögskolekurs.

Behörighetskrav

För att bli antagen till musiklinjen krävs ett godkänt antagningsprov. Läs mer under rubriken ansökan & antagning. Vi tar i första hand in deltagare som har avslutade gymnasiestudier med grundläggande högskolebehörighet. I annat fall hänvisar vi till kursen ”Allmän kurs med musikinriktning”.

Internat

Deltagarna på musiklinjen bor på skolan, och har fri tillgång till musikhusets övningsrum och replokaler. Skolan har ett stort internat med 96 rum, varje rum har egen dusch och toalett. Internatet har trivsamma gemensamhetsutrymmen. I skolans matsal serveras frukost och lunch under skoldagarna. På kvällar, helger och lov ordnar du själv mathållningen tillsammans med dina korridorsgrannar. Läs mer om internatet här.

CSN

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Kontakt

Har du frågor om musiklinjen är du välkommen att kontakta Christian Petersén.

Christian Petersén, lärare och biträdande rektor
076 - 133 34 52
christian.petersen@vgregion.se