Deltagarberättelser Naturvetenskapligt basår

Här kan du ta del av berättelser från deltagare som gått Naturvetenskapligt basår.

Tre deltagare om Naturvetenskapligt basår