Upprop

Välkommen till höstens studier! Alla kurser börjar med upprop i Tyftsalen måndagen den 27 augusti kl 10.00