News

Här finns all information du behöver för att klara terminsstarten. Tider, kost, materialavgift, osv. Välkommen!

Vill du musta dina äpplen? Ring växthusmobilen!

Nu finns klassernas schema tillgängliga som pdf här på hemsidan under rubriken OM SKOLAN.


Allmän kurs

Allmän kurs med musik

Allmän kurs med bild

Allmän kurs med textil

De ungas rätt

Naturvetenskapligt basår

Musiklinje