News


Välkommen på söndag 21 september kl. 11-16. Vi träffas och spinner i lugn och ro utan krav, byter erfarenheter, och har trevligt tillsammans. 
Nu finns klassernas schema tillgängliga som pdf här på hemsidan under rubriken OM SKOLAN.


Allmän kurs

Allmän kurs med musik

Allmän kurs med bild

Allmän kurs med textil

De ungas rätt

Naturvetenskapligt basår

Musiklinje