News

Vill du musta dina äpplen? Ring växthusmobilen!

Torsdag 20/11
GROTTMANNEN

Nu finns klassernas schema tillgängliga som pdf här på hemsidan under rubriken OM SKOLAN.


Allmän kurs

Allmän kurs med musik

Allmän kurs med bild

Allmän kurs med textil

De ungas rätt

Naturvetenskapligt basår

Musiklinje