News

Välkommen på söndag 21 september kl. 11-16. Vi träffas och spinner i lugn och ro utan krav, byter erfarenheter, och har trevligt tillsammans. 
Vi ser fram emot att träffa alla nya och återvändande studerande till höstterminen 2014. Uppropet äger rum måndagen 25 augusti klockan 14:00 i Tyftsalen. Välkomna!


Allmän kurs

Allmän kurs med musik

Allmän kurs med bild

Allmän kurs med textil

De ungas rätt

Naturvetenskapligt basår

Musiklinje