Terminskostnader

Avgifter och kostnader under studietiden

Varje termin tas en så kallad terminsavgift ut. Avgiften är 1.100:- år 2017. Denna avgift finansierar kopior, hyra av vissa läromedel, förmiddagskaffe, diverse bussresor i närregionen, studerandeförsäkring m.m.

För den som önskar bo på skolan tas en internatavgift ut för kost och logi. För den som inte bor på skolan finns möjlighet att betala för måltider. 

För kursen De Ungas Rätt tillkommer resekostnader i samband med latinamerikaresan.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37