Terminskostnader

Avgifter och kostnader under studietiden

Varje termin tas en så kallad materialavgift ut. Avgiften är 1.100:- per termin 2018. Denna avgift finansierar kopior, hyra av vissa läromedel, förmiddagskaffe, diverse bussresor i närregionen, studerandeförsäkring m.m.

För den som önskar bo på skolan tas en internatavgift ut för kost och logi. För den som inte bor på skolan finns möjlighet att betala för måltider. 

För kursen De Ungas Rätt tillkommer resekostnader i samband med latinamerikaresan.  

Undervisning
Undervisningen är avgiftsfri.

Internatavgift
Internatavgiften faktureras varje månad, fyra gånger under höstterminen och fem gånger under vårterminen.
I priserna ingår logi, frukost, middag och kvällsmat fem dagar per vecka.

Att bo i ett av våra elevhem kostar 4600 kronor per månad (4800 kr/mån från och med hösten 2019). Då ingår alla måltider måndag till fredag. 

För höstterminen 2018 blir summan 18.400:-, och för vårterminen 2019 blir det 23.000:-

Läromedel mm.
Du får betala för de läromedel (böcker, material mm.) som kursen kräver.

Studieresor
Studieresor kan generera en kostnad för dig.

Senast uppdaterad: 2018-12-05 14:48