Antagning till musiklinjen

Antagningarna/provspelningarna till musiklinjen 2018-2019 kommer att ske 17-27 april 2018.

Länk till ansökan publiceras här i januari 2018. Vi tar emot ansökningar fram till och med 7 mars.

Antagningsprov

Antagningen baseras på ditt musicerande på ditt huvudinstrument. Vi prioriterar hellre att höra mer på huvudinstrument än på eventuellt biinstrument.

Individuellt prov, huvudinstrument (15-20 min) 

Afroinstrumentalister
Var förberedd att spela tre stycken tillsammans med vår kompgrupp:

1) Egen vald låt.
2) Egen vald låt som är annorlunda än det första vad gäller karaktär och uttryck, men ej nödvändigtvis ur en annan genre.
3) Obligatorisk låt. Not skickas ut med kallelsen till antagningsprovet.

Juryn kan komma att lyssna på en, två eller tre av styckena.

Praktiskt gehörsprov, avistauppgift och intervjufrågor kan tillkomma under detta prov.

Klassisk instrumentalist
Var förberedd att spela tre stycken. Behöver du ackompanjemang så erbjuder vi pianist.

1) Eget valt stycke.
2) Eget valt stycke som är annorlunda än det första vad gäller karaktär och uttryck, men ej nödvändigtvis ur en annan genre.
3) Eget valt stycke som ska visa en genremässig breddning gentemot de första styckena (om detta ej är gjort)

Juryn kan komma att lyssna på en, två eller tre av styckena.

Under sökningsdagen kommer du att få göra en kortare instuderingsuppgift tillsammans med några av musiklinjens deltagare som kommer att spelas upp för juryn.

Praktiskt gehörsprov och intervjufrågor kan tillkomma under detta prov.

Sångare
Var förberedd att sjunga fyra sånger:

1) Egen vald sång. Framförs med vår pianist.
2) Egen vald sång som är annorlunda än den första vad gäller karaktär och uttryck, men ej nödvändigtvis ur en annan genre. Framförs med vår pianist.
3) Egen vald sång, som du som sökande kompar själv eller sjunger a capella.
4) Obligatorisk sång (not skickas ut med kallelsen till antagningsprovet).

Juryn kan komma att lyssna på en, två, tre eller alla fyra sånger.

Sångarnas individuella prov sker utan mikrofon oavsett vilken/vilka genrer du söker på.

Sångprovet börjar alltid med de sånger som pianisten kompar.

Skriftligt gehörs- och teoriprov (60 min)

Gehörsdelen innebär att komplettera rytmer, melodier och ackordföljder i en notbild med utgångspunkt från en inspelad förlaga. Den teoretiska delen omfattar musiklära, harmonisk analys och enklare arrangering.

Detta prov är i första hand diagnostiskt och av mindre betydelse för antagning, annat än för den som visar sig helt sakna förkunskaper på detta område.

Lektionsprov (60 min)

Du medverkar (utan ditt instrument) i en musiklektion tillsammans med övriga sökande. Detta prov behöver du inte förbereda hemma.

Antagningsbesked

Högst två veckor efter antagningsprovet kan du på vår hemsida läsa namnen på antagna och reserver:
Antagen: Erbjudande om en plats på linjen.
Reservplats: Antagningsbar, men plats på linjen saknas, kan omvandlas till antagningsbesked fram till två veckor efter terminsstart.

Finns ditt namn inte med är du ej antagen. Detta kan bero på att tillräckliga förkunskaper saknas eller placering så långt ner på reservlistan att antagning inte kan bli aktuell.

 

Har du frågor kring din ansökan? Kontakta oss:

E-postadress
Musiklinjen 070-020 78 55
Christian Petersén 0706-94 93 01


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:23