Allmän kurs

Allmän kurs

Här på Billströmska folkhögskolan satsar vi mycket på vår allmänna kurs. Förutom engagerade lärare, en stimulerande miljö och intressanta studier, så gör vi flera studiebesök och studieresor.

Allmän kurs vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Hos oss kan man välja att läsa en ren Allmän kurs (se nedan) eller Allmän kurs med bild och textil, Allmän kurs med musik eller Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår

Allmän 1, Allmän 2 och Allmän 3

Förutom de ovan nämnda allmänna kurserna med inriktning, så finns det ytterligare tre klasser på skolan som läser på Allmän kurs. I varje sådan klass går det ungefär 15 personer. Vilken klass man går i beror på hur många terminer man har kvar att läsa för att uppnå sin grundläggande behörighet. Varje onsdag samlar vi alla tre klasserna och arbetar med ett gemensamt ämnesområde. Ungefär var tredje onsdag samlas hela skolan i aulan för att tillsammans ta del av en intressant föreläsning på något aktuellt tema, eller ett musikframträdande. 

Studieresor

Förutom dagsutflykter i närområdet (Göteborg, Uddevalla, Kungälv) ordnas också lite större studieresor under läsåret. Några veckor in på höstterminen gör Allmän kurs en studieresa med en eller två övernattningar. Vi besöker Stockholm, Oslo eller Köpenhamn. Den här resan är en stor och viktig del av kursen. Vi besöker historiska platser, gör spännande studiebesök och förbereder oss inför resan genom att göra fördjupningsarbeten i mindre grupper. 

Terminsstart

Skolan har terminsstart på allmän kurs två gånger per år; i augusti och januari. Du kan alltså söka till skolan vid två tillfällen. En termin är ca 18 veckor. Se aktuella läsårstider här

Arbetstid

Heltidsstudier omfattar minst 20 lektionstimmar per vecka. Dessa läggs vanligen mellan 08.30-15.30. Att studera på Billströmska folkhögskolan innebär att man måste närvara vid alla lektioner och gemensamma aktiviteter. Detta är en mycket viktig förutsättning för att kunna genomföra kursen.

Kurser

Vi har ett rikt utbud av behörighetsgivande kurser, där du som läser Allmän kurs ges möjlighet att läsa in din grundläggande behörighet:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Utöver dessa kurser har du också möjlighet att läsa:

 • Engelska 7
 • Matematik 2, 3, 4 och 5
 • Samhällskunskap 1a2, 1b, 2, 3
 • Naturkunskap 1a2, 1b, 2
 • Geografi 1, 2
 • Historia 1a2, 1b, 2a, 2b, 3
 • Religionskunskap 1, 2
 • Psykologi

 

Internat 

Du kan bo på skolan. Vi har ett stort internat med 96 rum och många trivsamma gemensamhetsutrymmen. Köket serverar mat i skolans matsal tre gånger om dagen, fem dagar i veckan. Under helgerna ordnar du själv mathållningen tillsammans med dina korridorsgrannar. Läs mer om internatet

Har du frågor om vår allmänna kurs så är du välkommen att kontakta skolan på tel nr 0304 67 65 70. 

 

Ansökan

Ansök nu (Allmän kurs)

Johan Källén

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-06 16:07