Skolan

Billströmska folkhögskolan startade redan 1876. 140 år senare kan vi konstatera att skolan är i mycket gott skick med med trivsamma undervisningslokaler och ett modernt internat.

Allmän information

Billströmska folkhögskolan ligger mitt på ön Tjörn i södra Bohuslän, 6 mil norr om Göteborg.

Kostnader

Undervisning
Undervisningen är avgiftsfri.

Internatavgift
Internatavgiften faktureras tre gånger under terminen.
I priserna ingår logi, frukost, middag och kvällsmat fem dagar per vecka.

Att bo i ett av våra elevhem kostar 4600 kronor per månad. Då ingår alla måltider måndag till fredag.

För höstterminen 2017 blir summan 18.400:-, och för vårterminen 2018 blir det 23.000:-

Materialavgift
1100 kr/termin. I avgiften ingår kopiering, förmiddagskaffe, kulturaktiveter med mera.

Läroböcker
Du får betala för de läromedel som kursen kräver.

Studieresor
Studieresor kan generera en kostnad för dig.

Att studera vid folkhögskola

Vår skolform är en total studiemiljö, det vill säga studierna begränsas inte till lektioner och studieuppgifter utan innebär också samarbete, solidaritet och ansvar. Vi lägger också stor vikt vid gemensamma aktiviteter som studiebesök, studieresor, temadagar, elevkårsarbete samt kvällsaktiviteter.

Vi förutsätter att alla som studerar på skolan accepterar och en alkoholfri studiemiljö.

Vad gäller rumsförhyrning, skriver vi ett avtal med alla internatelever vid skolstarten.

Skolan skall erbjuda alla en rökfri miljö. Därför måste du som rökare acceptera att rökning endast är tillåten på en här för anvisad plats.

Kursstart

Billströmska folkhögskolan har antagning till allmän kurs i augusti och januari. Övriga kurser startar i augusti varje år.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till skolan via telefon eller e-post!

Tillgänglighet

För dig som är funktionshindrad och vill veta mer om skolans tillgänglighet:
Tillgänglighetsdatabasen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:39