Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vård och omsorgsutbildning - Undersköterska

Denna utbildning är till för dig som vill gå en yrkesutbildning inom en bransch där det råder personalbrist. Efter att ha genomfört studierna med godkänt resultat har du de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska.

Kursen med start höstterminen 2020 är fulltecknad!
_______________________________________________________________

Mål

Utbildningens mål är att du efter godkända delkurser har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbeta som undersköterska. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen motsvarar Skolverkets och Vård- och omsorgscolleges gemensamma nationella yrkespaket som är utformat för arbetet som undersköterska. Yrkespaketet innehåller följande kurser.

 • Kurs Hälsopedagogik
 • Kurs Medicin 1
 • Kurs Etik och människans livsvillkor
 • Kurs Psykiatri 1
 • Kurs Psykologi 1
 • Kurs Specialpedagogik 1
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 1
 • Kurs Vård- och omsorgsarbete 2
 • Valfria kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorgsprogrammet (ej engelska eller matematik).
 • Kurs Svenska elle kurs Svenska som andraspråk 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Kurs Vård- och omsorg specialisering

Arbetssätt

Utbildningen består av lärarledd klassrumsundervisning i kombination med praktiska övningar, samt arbetsplatsförlagt lärande där du genomför praktik på arbetsplatser inom vården.

Längd

Utbildningen startar den 24 augusti 2020 och omfattar 75 veckor.

CSN

Utbildningen är studiemedelsberättigad. 

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

Under förutsättning att du har klarat utbildningens alla kurser får du ett intyg och utbildningsbevis vid utbildningens slut. Intyget visar att du har uppnått kunskaper motsvarande innehållet i de gymnasiekurser som Skolverket och Vård- och omsorgscollege har beslutat ska gälla för utbildningen till undersköterska.

Behörighetskrav

Svensk grundskola eller motsvarande. Du behöver ha kunskaper i svenska eller motsvarande minst SVA-grund.

Ansökan & antagning

Ansökan gör du högst upp på denna sidan. Till ansökan ska du bifoga ditt slutbetyg från grundskolan, personbevis samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå undersköterskeutbildningen.

Här kan du ladda ner antagningskriterier för utbildningen

Senast uppdaterad: 2020-06-09 13:28