Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän kurs - De ungas rätt - en hållbar framtid

Bild över spanska byn Vejer de la Frontera

De ungas rätt – en hållbar framtid är en kurs för dig som är engagerad i globala rättvisefrågor med fokus på klimat och omställning. På den här kursen lär vi oss hur klimat- och miljöförändringar hör ihop med rättvisefrågor – lokalt som globalt. Vi deltar aktivt i lokala projekt och gör studiebesök i verksamheter som på olika sätt främjar ett hållbart samhälle. Vi praktiserar hållbart resande och åker på interrail till Spanien för att jämföra hur engagemanget för social rättvisa och klimaträttvisa ser ut där. Därför är studier i spanska en viktig del av kursen.

Detta är en kurs både för dig som är klar med dina gymnasiestudier, och för dig som vill läsa in de sista behörigheterna till högskolan med färre ämnen och mindre stress än i gymnasiet och komvux. Det viktiga är intresset för globala hållbarhetsfrågor och spanska.
___________________________________________________________________________________

Ansökan är stängd. 
___________________________________________________________________________________

Kursens innehåll

Klimat och omställning – ger behörighet i Naturkunskap 2. Vi har ett stort fokus på de lösningar som finns kring hur vi kan skapa en hållbar framtid. Vi studerar ett hållbart klimat, hur vi kan bevara den biologiska mångfalden samt främja global hälsa. Vi tar del av det aktuella kunskapsläget inom området och diskuterar miljöfrågor utifrån fakta.

En tjej som odlar tomater och två tjejer som läser en bok om globalt perspektiv

Global rättvisa – ger behörighet i Samhällskunskap 2; Vi studerar hur demokratiutrymmet ser ut i olika länder, hur vi ska värna om demokratin i framtiden och var makten i världen finns idag. Vi studerar också mänskliga rättigheter och hur jämställdhet och klimatförändringar hänger ihop. Arbetsmarknaden ur ett globalt perspektiv kommer också vara ett inslag. Studierna kommer genomsyras av eget engagemang och vilka verktyg som kan användas för att uppnå verklig förändring då det gäller människors lika rätt och värde.

Språk och kultur – ger behörighet i Svenska 3; vi jämför och analyserar både svenska och spanska språkförhållanden och språkhistoria; och ifråga om litteratur och film tar vi avstamp i den spanska kontexten. Eftersom kursen i sin helhet är utåtriktad och vill sprida engagemang kring viktiga frågor, så finns det gott om tillfällen att utveckla sin förmåga i både skriftlig och muntlig kommunikation.

Spanska – på din nivå, också behörighetsgivande; vi jobbar nivågrupperat, så både du som är nybörjare och du som har nått en hög nivå i spanska har goda möjligheter att utveckla ditt språk både muntligt och skriftligt.

Engagemang och aktivism – hela kursen genomsyras av engagemang i teori och praktik, och vi har ett särskilt utrymme i schemat där vi ägnar oss åt att bland annat samarbeta med olika ideella organisationer på Tjörn. På Egnahemsfabriken deltar vi i självbyggeriverksamhet och brobyggande sociala aktiviteter, och tillsammans med Omställning Tjörn lär vi oss om olika vägar till ett mer hållbart sätt att leva.

Vi arbetar också med att sprida engagemang och kunskap, inte minst på vår egen skola, och därför arrangerar vi klimatcaféer, anordnar klädbytardagar och håller workshops. Vi bjuder in intressanta och kunniga föreläsare för att även på så sätt sprida kunskap kring olika hållbarhetsfrågor.

Tillsammans med Engagemangsämnet arbetar vi också med aktivism. Vi provar olika metoder att nå ut med våra budskap, som till exempel skrivande, foto, graffitti, textilarbeten, film och klimataktioner. Vi studerar hur aktivister – historiskt och idag, i Sverige och internationellt – gör för att påverka och skapa förändring.

Demonstrationer

Resa till Spanien – vi vill förstärka möjligheten att ta sig ut i världen och få kontakt med engagerade ungdomar som jobbar mot samma mål. Spanien är på många sätt ett land med stark tradition av kamp för ett jämlikt och rättvist samhälle, och därför är det intressant att åka dit och kunna tala med människor och utbyta erfarenheter. Andra viktiga syften med resan är att få möjlighet att fördjupa kunskaperna i spanska språket och lära känna spansk kultur och samhälle. Vi reser under en månads tid, i mars, och vi reser med interrail. Vi gör stopp i Vitoria i Baskien, där vi gör skolbesök och deltar i den internationella kvinnodagen. I en by i Cádiz-provinsen stannar i ca två veckor och bor hos familjer, studerar spanska och lär oss om spansk kultur. Nästa stopp är Málaga, och där gör vi studiebesök och deltar i workshops tillsammans med Internationella Skolor. Sista stoppet är Barcelona i Katalonien, och där går vi på guidade vandringar till stadens sevärdheter. På alla ställen har vi möten med ideella organisationer och vi tar del av intressanta regionala frågor om språk och självbestämmande.

Kostnaderna för denna resa står deltagarna själva för. Det finns möjlighet att söka merkostnadslån från CSN. 

Bilder från spanien

Arbetssätt

Vi integrerar olika arbetssätt, men utgångspunkten är alltid diskussioner och samarbeten i grupper, där alla bidrar och delar med sig av egna erfarenheter och reflektioner. Vid sidan av de teoretiska studierna gör vi studiebesök, bjuder in gästföreläsare och går på föreläsningar och utställningar - närheten till Göteborg gör att utbudet är stort. Vi arbetar också praktiskt genom att prova på olika sätt att ställa om till ett hållbart samhälle: vi odlar, lär oss om socialt byggande, tar hand om hönor, anordnar klädbytardagar, mm.

På folkhögskolan ingår också lärande tillsammans med övriga deltagare på skolan. Därför arbetar vi ibland tillsammans med de andra kurserna i övergripande frågor som kan röra exempelvis demokrati eller hälsa. 

Hönor och odling

Antagningsvillkor

  • Du bör vara klar med två år på gymnasiet eller motsvarande.
  • Vi vill att du skriver ett personligt brev på max 2500 tecken, där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Plats

Billströmska folkhögskolan på Tjörn med möjlighet till trevligt internatboende.

Kostnader & CSN

Serviceavgift på 1 700 kr per termin samt kostnad i samband med resan till Spanien. Fältstudiekostnader står du själv för och man kan söka merkostnadslån från CSN. Utbildningen är studiemedelsberättigad (Gymnasienivå, A1). 

Utbildningens längd

Utbildningens längd är på ett år med start 23 augusti, 2021 och avslut 3 juni, 2022.

För information kontakta Billströmska folkhögskolan tel. 0304-67 65 70 och fråga efter Gunilla Forsman, eller skicka dina frågor till billstromska.folkhogskolan@vgregion.se

Gunilla Forsman

Lärare, folkhögskola
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-10-28 08:19