Deltagarrådet

Skolans deltagarråd består av två representanter från varje klass, som träffas regelbundet under terminen.